top of page
 • jcfnieuws

Galileese Bruiloft?

Bijgewerkt op: 29 jul. 2023

 • Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Over dit Schriftgedeelte wordt wordt fel gedebateerd sinds de oorsprong van de boodschap van Jezus. Jezus uitspraken over het niet weten van de dag of het uur van Zijn terugkeer heeft geleid tot verhitte discussies en groeiende misvattingen.

De kerkgemeente heeft hier flink onder geleden en dat komt omdat er mensen zijn die data willen vastleggen. Toch leert de Bijbel ons duidelijk dat Jezus alsook de apostelen vertellen dat niemand de dag noch het uur weet.


Mensen die een datum noemen of noemden, hebben onherstelbare schade toegebracht aan de Bijbelse profetieën. Wanneer er data genoemd wordt en het komt niet uit dan heb je legio mensen die teleurgesteld zijn en die zelfs kunnen weglopen van het geloof, omdat het niet juist was. Het resultaat is dat Bijbelprofetie wereldwijd systematisch uit het christendom gewist wordt. Hiermee wordt het grootste nieuws dat in de Bijbel genoemd wordt in gevaar gebracht en zo komt het onder grote kritiek en sceptici te staan.


Niemand heeft een speciaal inzicht. Het is een geheim dat alleen God de Vader weet

Wanneer je iemand vertelt dat hij de dag van de Opname weet dan is dit net als het noemen van het nummer van de jackpot en deze te winnen. We moeten blijven bedenken dat Jezus Zelf zei dat niemand de dag noch het uur weet!


Wij mogen ons wél bezig houden met de vóórbereiding van die dag en er elke dag naar uitkijken en zorgen dat we er elke dag klaar voor zijn.


Het gevolg van misvattingen

Door het verspreiden van misvattingen over Bijbelse profetieën willen steeds meer kerkgangers hier niets meer over horen. Daarmee hebben de meeste kerkgemeenten dit onderwerp dan ook duidelijk afgeschreven.

Voorgangers van kerkgemeenten denken dat wanneer zij gaan spreken over "het vergaan van de wereld", dat de kerkgangers de kerkbanken zullen verlaten.

Ook zijn voorgangers zelf vaak onwetend in Bijbelse profetieën. Daarnaast zijn ze bang dat wanneer ze over Bijbel profetieën gaan onderwijzen dat het te controversieel zal zijn.


De meeste Christenen willen namelijk aardig gevonden worden door de wereld. Ze willen door de wereld geaccepteerd'worden. Veel christenen zijn op zoek om wereldse opvattingen aan te nemen in hun geloof alleen omdat zij bij de maatschappij willen horen en bang zijn voor afwijzing. Door bepaalde zaken van het evangelie op deze manier te verdoezelen wordt je daardoor als voorganger een gewone 'motivatie-spreker', in plaats van een goede voorganger met een zuivere doctrine.


Uit studie is gebleken

Een studie van enkele jaren geleden heeft uitgewezen dat na het beluisteren van 450 preken van verschillende voorgangers, slechts 2 % daarvan werd predikte uit een profetisch boek van de Bijbel. De profetie over de Opname is een probleem geworden, terwijl 1/3 deel van de Bijbel bestaat uit profetische gebeurtenissen! Als je ruim 30% van de Bijbel negeert, dan zal de overige 70% van de Bijbel gebrekkig zijn.


Bijbels analfabetisme

Er zijn momenteel veel christenen die afwijzend staan ten aanzien van de Opname van de kerkgemeente. We hebben hier te maken met Bijbels analfabetisme. Helaas ligt de schuld hiervan bij de voorgangers. Deze voorgangers kiezen ervoor om niet te willen denken aan de problemen van het einde van de wereld.

Het punt is dat we profetieën niet uit de Bijbel kunnen halen. Als we dat doen dan zouden we daarmee ook de Opname en de Wederkomst van Jezus verwijderen.

De Opname is een fundamenteel geloof in het christendom. Escatologie (Bijbelprofetie over de eindtijd) is van allergrootst belang, omdat 1/3 deel van de Bijbel profetie is.


Het evangelie in het kort is:

 • Jezus werd geboren;

 • Hij werd gekruisigd;

 • Hij werd begraven;

 • Hij is opgestaan;

 • Hij is op de wolken naar de hemel gevaren en;

 • Hij zal zoals Hij opgevaren is ons komen ophalen op een dag.

Als je de Opname en Wederkomst van Jezus Christus uit het evangelie haalt, dan verwijder je daarmee het evangelie.


Goddelijke bron

Het onbedoelde resultaat van het systematisch verwijderen van Bijbelprofetie uit de kerkgemeenten & onderwijsinstellingen is dat de wereld vergeet waarom profetie in de eerste plaats bestond: dat God op deze manier aan de wereld bewijst dát Hij God is.

Het punt van dit alles is dat wanneer je profetie verwijdert uit de Bijbel, je hiermee het bewijs verwijdert dat de Bijbel van een goddelijke bron is.

Het zou de resterende geschriften van de BIjbel op één lijn stellen met andere religieuze leringen in de wereld, waarbij alle dingen als gelijk worden beschouwd. De Bijbel zou niet meer relevant of goddelijk worden gezien dan enig ander zogenaamd heilig boek.


Bijbels bewijs

Dit is eigenlijk waarom jonge mensen tegenwoordig niets meer met de kerkgemeente te maken willen hebben. De grootste reden van vele ongelovigen tegenwoordig is omdat er geen bewijs meer wordt gegeven vanuit de Bijbel. En juist dit is wat interessant is voor de mensen is. En dan te bedenken dat er zoveel Bijbels bewijs is!


Jezus zei: "Ik heb je vertelt wat er gaat gebeuren vóórdat het gebeurt, dus áls het gebeurt, zul je geloven dat Ik er ben."

Het probleem dat velen tegenwoordig niet meer geloven is omdat de Bijbelse bewijzen niet meer onderwezen wordt.


Afvalligheid

Het gevolg hiervan is: een afvalligheid van degenen die geloven dat Jezus Christus zal terugkeren.

Er was een tijd dat mensen nog wel de kennis hadden over de Opname & de Wederkomst van Jezus. Maar tegenwoordig doet het ons denken aan wat Petrus zei dat er een dag komt dat er spotters zullen komen over de terugkeer van de Heer:

 • Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

2 Petrus 3:4

Helaas is dit allemaal een onderdeel van de huidige afval in de Eindtijd.

 • Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

1 Timotheüs 4:1


Zijn Woord in acht nemen

.... want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.

Openbaring 3:8


Dit Schriftgedeelte beschrijft dat deze kerkgemeente in de laatste dagen voorafgaand aan de Opname vasthoudend is aan Jezus Christus. Er is een overblijfsel van gelovigen die blijven vasthouden aan de hoop van de Opname. De mensen die dit geloven zijn er helaas weinigen.

Een christendom dat door de mens is gecreeërd zal altijd falen:

 • Het faalt in geloof;

 • het faalt in zijn vermogen deel te nemen aan de cultuur;

 • het faalt om klaar te zijn;

 • het faalt om bezig te zijn met de zaken van onze Vader en;

 • het faalt in evangelisatie.

Waarom? Omdat er geen gevoel van urgentie is.


Aliens en doden die praten worden wel geloofd

De mensen die God afwijzen geloven in veel vreemde dingen, maar zodra je over Bijbelvehalen begint, zullen ze je meteen vertellen dat dát sprookjes zijn.... Mensen geloven in het bestaan van aliens. Mensen geloven ook in paranormaal begaafde mensen die dodoen horen praten. Het is misschien interessant om te weten dat er voor bijna elk wonderbaarlijk verhaal in de Bijbelse Schriften fysieke (materiele) bewijzen zijn gevonden. Wetenschappelijke archeologen lopen in de meeste gevallen met in hun ene hand een schep en in de andere hand de Bijbel. Gewoonweg omdat elke keer weer blijkt dat de Bijbel de ondekkingen bevestigd.


Ontwikkelingen van ongeloof zullen niet alleen erger worden, het zal exponentieel erger worden. Gezien deze voortzettende trends is het niet verwonderlijk dat dit precies de reden is dat de Schriften waarschuwden dat Jezus in de laatste dagen zal terugkeren als een dief in de nacht in een wereld die ongelovig en onvoorbereid is.


Jezus waarschuwing

Jezus waarschuwde Zijn discipelen om klaar te zijn voor Zijn tweede komst.

 • Met betrekking tot de tijden en de seizoenen Mijn broeders, hebben jullie het niet nodig dat Ik jullie vertel, omdat jullie perfect weten dat de dag van de Heer inderdaad zal komen als een dief in de nacht in de nabije toekomst, maar het zal niet als een dief in de nacht komen wanneer je er klaar voor bent.

We kunnen alleen maar verrast zijn. Jezus zal als een dief in de nacht komen voor hen die er dus niet klaar voor zijn; de mensen die zich zorgen maken over wereldse zaken. Zij zijn onvoorbereid in de laatste dagen


Het bruiloftsritueel in het oude Galilea

Alleen de vader van de bruidegom weet de dag en het uur

Wanneer je naar het oude Galilea kijkt, dan weten we dat alleen de vader van de bruidegom de dag en het uur wist waarop de bruiloft zou plaatsvinden.

Het leven van de bruid was puur. Ze sliep in haar trouwjurk, haar bruidsmeisjes waren gekleed in hun witte linnen kleding en ze stonden klaar om de bruid te helpen als de bruidegom in een -voor de bruid- onverwacht uur zou komen, zodat ze klaar kon zijn om hem te ontmoeten. De ultieme verassing op de Galileesche bruiloft.

Jarenlang hebben theologen de betekenis letterlijk geïnterpreteerd dat het uur midden in de nacht zou zijn. Maar in het oude Galilea weten we dat alleen de vader van de bruidegom de dag en het uur waarop de bruiloft zou plaatsvinden.


Toen Jezus deze uitdrukkingen gebruikte wisten de discipelen dat het letterlijk een dief in de nacht zou zijn en dat het ook in de nacht zou gebeuren, wat opnieuw de reden was waarom ze olie in hun lampen moesten hebben en deze lampen aan moesten houden, zodat de komst niet als een dief in de nacht zou zijn.

Jezus Die al jaren onder hen woonde wist maar al te goed dat de bruidegom midden in de nacht* de bruid gaan halen, daarom vertelde hij deze gelijkenis aan Zijn dicipelen.

*noot: 'in de nacht' : in de nacht in 'Israël'.

Wanneer het in Israël nacht is, kan het elders in de wereld 'dag' zijn.


Dit zou Jezus uitspraak verklaren waarin Hij in Mattheüs zegt:

 • Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden

Wat zijn de tekenen die Jezus aan Zijn discipelen gaf en zien we deze tekenen?

De tien meisjes

Jezus Die terug zal keren als een dief in de nacht naar de onvoorbereide wereld, gaf ook een andere waarschuwing. Deze waarschuwende gelijkenis geeft aan dat zelfs degenen die denken dat ze voorbereid zijn, toch niet voldoende voorbereid blijken te zijn voor Zijn komst.

Jezus sprak over 10 meisjes in de nacht. Allemaal lijken ze voorbereid. Ze hebben allemaal hun lampen klaar en wachten op de komst van de bruidegom die elk uur zou kunnen komen.

Toch halen niet alle 10 in deze vergelijking de finish.

 • En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u.

Matteüs 25:6-9


Op het moment van het geroep te middernacht sprongen ze allemaal op en maakten hun lampen in orde, maar slechts 5 meisjes hadden voldoende olie om verder te gaan, de bruidegom tegmoet. Symbolisch is dit de sleutel in de Bijbel. Er wordt naar olie verwezen die de Heilige Geest in je leven is.


Waarom halen de andere 5 meisjes het niet?

Er zijn mensen die voor een tijdje geloven. Denk aan de verschillende zaden die gezaaid werden:

 • En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

Mattheüs 13:4-8


Als je gelooft betekend dit niet automatisch dat je ook werkelijk wedergeboren bent. Je moet jezelf de vraag stellen: heeft mijn geloof mij naar Jezus gebracht?!

Alleen de meisjes die voldoende olie (Heilige Geest) hadden haalden het einde.

Slechts een klein gedeelte van de gelovigen houdt de wacht, naar schatting tussen de 1 en 10%. Deze gelovigen wachten & kijken & houden krantekoppen in de gaten & ze kijken naar de actualiteiten.


Terug naar het bruiloftsritueel in het oude Galilea

Laten we even terug gaan naar de tijd van Jezus..

en verder kijken naar hoe een bruiloft in Galilea plaatsvond... Jezus waarschuwde dat de wereld in slaap zou vallen in de laatste dagen. Maar dan komt de avond van de bruiloft; het uur van de bruidegom is dan eindelijk gekomen....


De bruidegom weet dat de dag spoedig gaat komen.... En dan neemt de vader eindelijk de beslissing dat de tijd is aangekomen dat zijn zoon zijn bruid mag ophalen. De zoon springt miden in de nacht in de benen en pakt zijn sjofar en hij blaast erop zodat er explosie losbarst om het hele dorp wakker te maken. Het is een prachtig tafereel. Het niet alleen bedoeld om het dorp wakker te maken, maar juist de bruid en haar familie. Dit tafereel gebeurde in de onverwachte uren. Door het geluid van de ramshoorn wist de bruid dat haar bruidegom eraan kwam. De bruid pakte direct haar lamp en stond meteen op, haar bruidegom tegemoet.


Eindelijk is het wachten voorbij. De bruidegom is op weg om verenigd te worden met zijn bruid. Terwijl de bruidegom en zijn bruidsjonkers door de straten van de stad lopen, schallen de trompetten luid. Alleen degenen die waren voorbereid konden snel opstaan en aansluiten bij de concessie, totdat ze uiteindelijk bij het huis van de bruid komen. Wat zal het een destijds een adembenemend mooi tafereel zijn geweest.


Dan zien we midden in de nacht een rij bruidsmeisjes die in wit linnen gekleed zijn samen met de bruid in hun midden naar buiten komen. De bruid draagt een prachtige bruidsjurk. Na een jaar voorbereiden en wachten zullen ze eindelijk samen zijn en voor altijd bij elkaar bllijven.

De stoet die door de bruidegom geleid wordt snelt zich naar de bruid en haar familie. Er zijn ook mannen bij met een draagstoel. Deze mannen zetten de draagstoel op de grond voor de bruid neer. De bruid stapt bescheiden op de draagstoel en neemt plaats. Zo wordt de bruid op de draagstoel naar het huis van de vader van de bruidegom gedragen. De bruid volgt op deze wijze haar bruidegom. De bruid wordt in de lucht geheven en gedragen! De Galileesche geschiedenis noemt dit moment 'het vliegen van de bruid naar het huis van de vader'. De bruid werd in de tijd van het oude Galilea van de grond getilt! Dit beeld en deze gebeurtenis vertelt ons alles over Gods genade. Het is niet de inspanning die de bruid had of deed. Ze was gewoon klaar, omdat ze van hem houdt.

Wanneer we dit bestuderen en zien dat de bruid vanuit haar eigen huis wordt opgetilt, gedragen en naar het huis van de vader van de bruidegom wordt gebracht klinkt dit precies als Jezus Die Zijn Bruid van de aarde tilt om haar bij Zich te voegen voor een ontmoeting in de lucht op de wolken....

 • Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Thessalonicenzen 4:16-17


Deze aanwijzigen in de Schriften van de Bijbel zijn allemaal specifiek gegeven en duiden aan dat dit de Opname is.


Het langverwachte bruiloftsfeest kan beginnen nadat de bruid in het huis van de vader gevlogen is. Vanaf dat moment zullen ook wij, de Bruid van Jezus, vooraltijd bij Hem zijn, nadat wij door Hem in het huis van de Vader worden binnen gevlogen. Exact zoals wij worden opgenomen en naar het huis van de Vader gebracht worden.

Jezus maakte Zijn discipelen duidelijk dat dit het beeld is van wat er zal gebeuren.

De apostel Johannes verwijst naar dit bruiloftsfeest van de gelovigen die worden herenigd met Christus in het boek Openbaringen.

 • Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Openbaring 19:7


Het huis van de vader van de bruidegom op een Galileesche bruiloft is het perfecte plaatje van het hemelse.


Waarom is dit zo belangrijk?

Omdat dit onze bestemming is. Wij zijn gekozen als de Bruid van Jezus en om in alle eeuwigheid bij Hem te zijn en bij Hem te wonen. Alles hier op aarde is slechts een voorafschaduwing; een beeld van wat komen gaat.

De Opname is misschien wel de belangrijkste gebeurtenis die in de hele geschiedenis van de eeuwigheid zal plaatsvinden. Het moment wanneer de Vader Zijn Bruid naar Zijn Zoon brengt.

Naast het feit dat wij met Jezus verenigd zullen worden zal Hij Zijn Bruid redden van de komende toorn die in de laatste dagen over de wereld zal komen.

Jezus waarschuwt dat velen Zijn aanbod om Zijn bruiloftsfeest bij te wonen niet zullen accepteren. Helaas zullen er velen zijn die ervoor kiezen om voor de eeuwigheid van Hem gescheiden te zijn.


In het huis van de vader in Galilea...

Wanneer ze bij het huis van de vader van de bruidegom komen en binnen aangekomen zijn, vergadert iedereen zich op het terrein voor het huis van de vader. Het feest is klaar om te beginnen en de deur wordt achter het bruidspaar gesloten. Opmerkelijk is dat de komende 7 dagen & nachten niemand meer het huis van de vader uitgaat en ook niemand komt er meer in. Als je in het oude Galilea op het moment dat de deur gesloten werd buiten stond, kon je er ook niet meer in. Ook hier zien we weer duidelijk de parallel lopen met de 7 jaar die wij in het huis van de Vader zullen doorbrengen.


Weten en geloven

Er zijn best veel mensen die het eigenlijk wel weten en erover gehoord hebben. Zowel gelovigen als ongelovigen.

"Oh ja, ik heb over de Opname gehoord", en

"Oh, ik heb over de terugkomst van Jezus gehoord".

Het punt is dat wanneer je erover gehoord hebt, dit niet genoeg is om ook meegenomen te worden. Naast de Bijbel weten we nu ook dat vanuit de Galileesche ervaring uit de eerste eeuw dat je niet alleen klaar moest zijn, maar dat je ook voldoende olie (Heilige Geest) nodig had.

De rechtvaardigen zullen van de aarde worden verwijdert, omdat de Heer zegt in

 • Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Jesaja 26:20-21

De Bruid ontsnapt aan het oordeel en de toorn van God

Het feit dat de kerkgemeente aan de periode van het oordeel de toorn van God ontsnapt is zo belangrijk. Er is een verschil tussen de verdrukkingen die wij als gelovigen de afgelopen 2000 jaar hebben en de periode van 7 jaar waarin God Zijn oorddel over de aarde laat komen. Jezus beloofde ons geen rustig leven zonder verdrukkingen. Sterker nog, Hij zei ons

 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16:33

We zien op verschillende plekken in de wereld dat christenen op verschrikkelijke wijze vervolgd worden. De Bijbel vertelt ons dat Hij ons gaat sparen voor de komende toorn en het oordeel van God die uitgestort wordt op de aarde ná de Opname en ná de verdrukkingen die de mensen elkaar aandoen.


Laat je stem horen

Voor de voorgangers van de kerkgemeente is het belangrijk te weten dat het uiterst belangrijk is om op te staan en te vertellen over de Opname en de Wederkomst van Jezus. De invloed van voorgangers is nog steeds erg sterk. Het is belangrijk om de gelovigen én de voorgangers te blijven bemoedigen. Zij hebben één van de moeilijkste opdrachten in de wereld. We moeten allemaal bereid zijn om het nieuws te vertellen aan degenen van wie we houden. Als ze ervoor kiezen om het te negeren, is het hun eigen schuld, maar als jij ze nooit waarschuwde dan is het jouw schuld als ze onwetend zijn.

Laten we opstaan en anderen vertellen waarom Jezus ons komt ophalen, zodat ook zij een keuze kunnen maken. Jezus wordt aan niemand opgedrongen. Het is onze eigen vrije wil en keuze of we kiezen om Jezus te accepteren als onze Bruidegom.


Het huwelijk

Dit is waarom satan in het bijzonder het christelijke huwelijk verafschuwd. Satan haat het huwelijk vanwege het feit voor wat het vertegenwoordigd. Het is een microkosmos van wat er in de hemel te wachten staat. De vraag is of jij Jezus accepteerd...


Vóórdat de periode van oordeel en de toorn van God begint

Vóórdat het bruilofstfeest begint

Vóórdat de Opname daadwerkelijk plaatsvindt

Vóórdat de dief in de nacht komt....bottom of page