top of page
  • jcfnieuws

Overspel en PornografieWat is pornografie?

Volgens de Cambridge Dictionary betekent het: boeken, tijdschriften, films, enz. zonder artistieke waarde die seksuele handelingen of naakte mensen beschrijven of tonen op een manier die bedoeld is om seksueel opwindend te zijn.


Iemand die naar pornografie kijkt, kan alleen naar de foto's of films 'kijken' zonder zelf handelingen te verrichten (masturbatie). De reden waarom mensen pornografische foto's of films bekijken, is vanwege hun eigen verlangens, lust, fantasie, seksuele opwinding en immoraliteit (je vlees). Daarnaast is er de behoefte aan lust die bevredigd dient te worden. Mensen kijken meestal niet alleen naar pornografie, zij zetten dit om in handelen, namelijk masturbatie.


Wat gebeurt hier eigenlijk?

1. Degene die de foto's 'kijkt', kijkt naar iemand die niet zijn eigen echtgenoot is;

2. Degene die 'kijkt' is ook aan het handelen: dat is de manifestatie in de vorm van masturbatie;

3. Degene die 'kijkt' en masturbeert, pleegt in feite overspel: seks hebben met iemand anders dan hun eigen echtgenoot; man of vrouw.


Wat zegt de Heere Jezus hierover?

  • Jezus zegt: "Gij hebt gehoord dat er vroeger door hen werd gezegd: Gij zult geen overspel plegen: Maar ik zeg u: wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En als uw rechteroog u beledigt, ruk het dan uit en werp het van u af, want het is voor u beter dat een van uw leden verloren gaat en niet dat uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem dan af en werp hem van u af, want het is voor u beter dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat, en niet dat uw hele lichaam in de hel wordt geworpen."

Matteüs 5: 27- 30


Wat is overspel?

Overspel is seks tussen een getrouwde man (of vrouw) en iemand met wie hij/zij niet getrouwd is. Als we de Bijbel lezen, zien we dat het niet uitmaakt of je fysiek contact hebt met de persoon naar wie je 'kijkt' en je lustgevoel praktisch op uitoefent.


Wat zegt Jezus hier meer over?

Laten we de eerste zin eruit halen waarin Jezus zegt: "Dat wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd." Hier vertelt Jezus ons duidelijk: zodra je naar een vrouw 'kijkt/lust' om naar te verlangen, heb je al overspel met haar in je hart gepleegd. (Stap 1)


Jezus spreekt verder en zegt:

"En als uw rechterhand u beledigt, hak hem dan af en werp hem van u af, want het is voor u beter dat een van uw leden verloren gaat en niet dat uw hele lichaam in de hel wordt geworpen." Tijdens het 'kijken' naar de vrouw zet je je zintuigen in beweging; wat praktisch betekent dat je je hand(en) moet gebruiken voor masturbatie (de daad): hier zie je dat de misdaad is begaan: plegen van overspel! (Stap 2 + 3)


Kijken naar pornografie en dit laten manifesteren in masturbatie betekent overspel!

Jezus zegt dat je alleen al door 'naar een vrouw te kijken' overspel in je hart hebt gepleegd. Als je eenmaal je hand(en) hebt gebruikt voor het masturberen, is de misdaad begaan en is overspel een feit geworden in de ogen van Jezus. Hier zien we duidelijk dat onze manier van doen op pornografisch gebied gewoon betekend dat je overspel pleegt.


"Het doet mijn partner geen pijn als ik naar een ander kijk en seks heb ..." ..... is een regelrechte leugen !

Ik hoor je zeggen: "... maar het doet mijn echtgenoot toch geen pijn, misschien weet zij/hij het niet eens ...!" Dit is een grote leugen. Bedenk eerst dat Jezus alles ziet wat je doet. Als je partner het (nog) niet weet, is er (nog) geen zichtbare pijn in je huwelijk. Vroeg of laat betaalt je de prijs. Je misdaad wordt gezien door satan en door Jezus. Als je eenmaal overspel hebt gepleegd in je persoonlijke pornografische leven, moet je weten dat je de deur hebt geopend voor de duivel in je leven. Overspel geeft satan (de aanklager) het wettelijke recht in je leven om je huwelijk te vernietigen. Misschien zie je in het begin (nog) niets gebeuren, maar uiteindelijk vernietigd het alles. Ten tweede, wanneer je echtgenoot op de hoogte is van je handelingen in jouw pornografisch overspel: het doet op precies dezelfde manier pijn. Het verscheurt je hart. Daarom zegt Jezus dat alleen 'kijken' al overspel in het hart is …: het voelt precies hetzelfde.


Jezus wil vergeven !!

Weet dat Jezus de allerhoogste Rechter is! In de hemel is er ook een Rechtszaal. De Bijbel vertelt het ons duidelijk. Elke dag beschuldigt satan je van je zonde. Als je zonde eenmaal legaal is, heeft satan het recht om je leven binnen te komen en dingen te verpesten. Op het moment dat je de hemelse Vader (de Rechter: en de Hoogste Autoriteit in hemel en aarde) om vergeving vraagt, verliest satan direct zijn grond om je leven te ruïneren. Beken dat je zonde hebt en je zult vrij zijn. Jezus kwam naar deze wereld om je vrij te maken van zonde. Jezus stierf voor ál onze zonden, Hij stond weer op uit de dood en onze zonden worden met Hem begraven.


Op het moment dat je je leven aan Jezus geeft en je belijdt je zonden aan God: dan ben je vrij! Hoe mooi is dat!


Zorg ervoor dat je een gebedsleven opbouwd en dagelijks onderhoudt als je je leven aan Jezus geeft. Je zult ervaren dat de zonde zal proberen je weer van Jezus weg te trekken. Vraag Jezus om vergeving voor elke seksuele immoraliteit die je in je verleden hebt gehad. Hierna moet je weten dat het bloed van Jezus Christus je beschermt. Zorg ervoor dat je jezelf elke dag beschermt met het kostbare bloed van Jezus, zodat de duivel je leven voor altijd zal verlaten en je weer een heilig leven kunt beginnen met je hemelse Vader en je partner.


Onthoud dat zodra je trouwt, je legaal één wordt met je partner. Zorg dus goed voor je lichaam, want het is niet van jezelf: je partner is één met je. Maak het weer heilig voor de Heer en je huwelijk. Vergeving en gebed is het enige antwoord en zal jou en je huwelijk genezen.


"Wie zonder zonde onder u is, laat hem eerst een steen op haar werpen."

In Johannes 8: 3-11 zegt de Bijbel:

  • En de schriftgeleerden en Farizeeën brachten hem een ​​overspelige vrouw; en toen ze haar in het midden hadden gezet, Ze zeiden tot hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad overspel gepleegd. Nu gebood Mozes ons in de wet dat die gestenigd zouden worden: maar wat zegt u? Dit zeiden ze, hem verzoekende, dat ze hem misschien zouden moeten beschuldigen. Maar Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond, alsof hij ze niet hoorde. Dus toen ze hem bleven vragen, hief hij zichzelf op en zei tegen hen: "Wie zonder zonde onder u is, laat hem eerst een steen op haar werpen." En opnieuw bukte hij zich en schreef op de grond. En zij die het hoorden, veroordeeld door hun eigen geweten, gingen een voor een uit, van de oudste tot de laatste: Jezus bleef alleen achter en de vrouw stond in het midden. Toen Jezus zich had verheven en niemand anders dan de vrouw zag, zei hij tegen haar: "Vrouw, waar zijn degenen, uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld?" Ze zei: Nee, Heer. En Jezus zei tegen haar: "Ik veroordeel u ook niet: ga heen en zondig niet meer."


"Ik veroordeel u ook niet: ga heen en zondig niet meer."

Als we spijt hebben en ons voor God neerbuigen en wij Hem vragen om ons te vergeven, zal Zijn genade en barmhartigheid ons vergeven. En je bent vrij van de vijand, de duivel.


Dank u Jezus Christus voor het kruis!


Bid met mij: Lieve Vader in de hemel. Ik weet dat ik gezondigd heb, tegen U en mijn partner. Ik weet dat ik ongelijk heb en ik wil dat U mij vergeeft, omdat ik spijt heb van het overspel dat ik heb gepleegd. Vergeef alstublieft al mijn seksuele immoraliteit, mijn lust en de leugen waarin ik heb geleefd. Reinig en zuiver mij en help mij een heilig leven te leiden. Help mij met de kracht van Uw Heilige Geest om al mijn overspelige daden in het verleden te herinneren, zodat ik mijn verleden stap voor stap kan reinigen en zuiveren. Ik wil de deur sluiten voor seksuele immoraliteit en sexuele lustgevoelens en ik gebied deze zondes om nooit meer terug te komen in mijn leven. Ik breng het bloed van Jezus Christus aan in mijn leven. Nu ben ik vrij, echt vrij, door de kracht van het bloed van Jezus, dat mij heeft gered! Dit bid ik in Jezus machtige naam, Amen!


Bescherm jezelf: Advies voor mannen: zoek een christelijke vriend met wie je samen kunt bidden en laat het een man zijn! Advies voor de vrouw: zoek een christelijke vriendin met wie je samen kunt bidden en laat het een vrouw zijn!

 

IN AFWACHTING VAN ZIJN KOMST


Recente blogposts

Alles weergeven

15:49

En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen 1 Korinthe 15:49 Binnenkort meer hierover “En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedrag

Commenti


bottom of page